N.B. Je kijkt naar VLLT's ledenadministratie
via een beveiligde (SSL) verbinding.

(Cobra Ledenadmin versie 2.2)De inschrijving is gesloten.

Voor dringende zaken kunt u een e-mail sturen naar bureau@levendetalen.nl.

Workshops LSD vrijdag 2 november 2018

Op deze pagina kunt u zich online inschrijven voor de Landelijke Studiedag 2018.
Wanneer u bent ingelogd met uw persoonlijke codes of wanneer u de link uit onze e-mail heeft gebruikt, zijn hieronder uw NAW-gegevens al automatisch ingevuld.

Een overzicht met beschrijvingen van de workshops is hier beschikbaar als PDF.

Maak voor elke workshopronde ook een tweede en derde keuze. Indien u geen tweede of derde keuze aangeeft, behouden wij ons het recht voor om u eventueel bij een andere workshop in te delen, dan u bij uw eerste keus heeft aangegeven. Uiteraard doen wij ons best om u zoveel mogelijk in te delen bij de workshop van uw voorkeur.

Uw lidgegevens:

Lidnummer:
Naam:
Tussenvoegsel:
Voorletters:
Adres:
Huisnummer:
Postcode:
Plaats:
Telefoon:
Taalsectie:
E-mail:

Uw voorkeuren voor de workshoprondes:

Elke deelnemer aan de studiedag kan aan twee workshops deelnemen. Er zijn in totaal 65 workshops: workshopronde A duurt van 11.15 - 12.45 uur, workshopronde B van 13.45 - 15.15 uur.
Kies voor elke ronde verplicht 3 workshops.

Bent u lerarenopleider?

U gebruikt ook ditzelfde inschrijfformulier voor deelname aan de Werkconferentie Lerarenopleiders met 3 workshops. Exclusief voor u staat er bij Ronde 1 genoemd de workshop 'A0 Gepersonaliseerd leren in het MVT-onderwijs' door Joyce Haisma (start: 09:30 uur). Geef als tweede keuze Workshop A1 op, voor uw eigenlijke Ronde 1 van 11:15 - 12:45 uur. Onder Ronde 2 treft u als B1 uw workshop in het kader van de werkconferentie. Deze workshops zijn gemerkt met twee asterisken: **.
Het formulier checkt op 3 ingevulde workshops per ronde, dus vul ook de overige keuzes in. Zet a.u.b. ook een vinkje bij 'Aanvullende gegevens'.

Ronde 1 (11.15 - 12.45 uur):
Keuze 1:
Keuze 2:
Keuze 3:
Ronde 2 (13.45 - 15.15 uur):
Keuze 1:
Keuze 2:
Keuze 3:

Aanvullende gegevens:

Ik wens een nascholingsverklaring:
Zo ja,  
Naam:
Geboorteplaats:
Geboortedatum:
Opmerkingen (bijv. eventuele allergieën en/of dieetwensen):
Ik ben lerarenopleider:
Ik maak graag gebruik van een gebarentolk:

De inschrijving is gesloten.

Voor dringende zaken kunt u een e-mail sturen naar bureau@levendetalen.nl.

Mocht u nog vragen hebben, stuur dan een bericht naar landelijkestudiedag@levendetalen.nl.
Bureau Levende Talen is telefonisch bereikbaar op dinsdag, woensdag en donderdag van 10.00 tot 15.00 uur.

Op de Landelijke Studiedag van Levende Talen zijn algemene voorwaarden van toepassing.